V dňoch 25.6.2021 až 27.6.2021sa konal motorkársky výjazd Morového klubu polície Slovenskej republiky. Zúčastnili sa ho členovia podľa prezenčnej listiny. V prvý deň sme štartovali z Nitri a pokračovali cez Vráble, Kalná, Kriváň, Hriňová až do Krásnohorskej Dlhej Lúky kde sme sa ubytovali. Druhý deň trasa viedla cez Krásnu hôrku ktorú sme navštívili, Betliar ktorý sme tiež navštívili ďalej cez Dobšinú s prestávkou na Ranči po Ostrou skálou, ďalej Poltár, Čierny Balog Pohorela až do Mýta pod Ďumbierom kde sme sa ubytovali v chate BERG. Tretí deň sme šli späť cez Hriňovú, Kriváň Očovú a skončili sme na spoločnom rozlúčkovom obede na salaši STRÁŽE. Po obede prezident poďakoval prítomným za účasť a vyslovyl želanie aby sme založili tradíciu a to „Júnový výjazd klubu MKP SR.

Tags: