Motorový klub Polície Slovenskej republiky

Predstavenstvo MKP SR

Ľubomír LOH
1.Vice-Prezident

+421 948 512 386 info@profitactic.eu

Fratišek LASKOVIČ
Prezident

+421 903 757 581 motorovyklubpolicie@gmail.com

Jozef DUPAJ
2.Vice-Prezident

+421 911 328 222 grizly.medved13@gmail.com

KONTAKT

napíšte nám, zavolajte alebo sledujte nás na sociálnych sieťach

Motorový klub Polície Slovenskej republiky
Adresa:
Palkovičova 12, 821 08 Bratislava

Prezident: František Laskovič
E-mail:
motorovyklubpolicie@gmail.com
Telefón:
+421 903 757581

Bankové spojenie: Prima banka
IBAN:
SK75 3100 0000 0040 0122 3706