Dňa 22.5.2021 sa uskutočnil pracovný výjazd členov klubu na miesto RYBARSKY RÁJ pri obci Kamenný most. Stretnutia sa zúčastnilo 10 členov a traja hostia. Na stretnutí sa prejednávala ďalšia činnostť klubu v roku 2021. Taktiež prezident informoval členov skupiny KNIGHT RIDERS o zmane nosenia vest. Po rokovaní prezident zahájil voľnú zábavu spojenú s opekanim dobrôt. Dohodlo sa že ďalšia akcia sa bude konať 25-27.6.2021 trojdňový výjazd po južnom slovensku.

Tags: