Motorový klub Polície Slovenskej republiky

vznikol v apríli 2014 v Bratislave za účelom združovania sa príslušníkov rôznych ozbrojených zložiek, ako napríklad Polícia SR, Mestskej polície, Vojenskej polície, príslušníkov väzenskej a justičnej stráže a podbne. Ide o príslušníkov v činnej službe, ako aj o príslušníkov vo výsluhovom dôchodku.

Hlavným zameraním klubu je propagácia rekreačnej činnosti vo vzťahu k automobilovému a motorkárskemu športu ako aj rozvoj auto-moto turistiky na Slovensku a aj v celej Európe. Preto klub bude spolupracovať aj so zahraničnými klubmi ako napr. IPMC

(International Police Motor Corporation) a MKM RP (Mundurowy Klub Motorowy Rzeczy Pospolitej – Poľsko). V budúcnosti plánujeme spolupracovať s ďalšími organizáciami v Európe.

Budeme organizovať rôzne akcie v rámci Slovenska kde chceme pozývať aj zahraničných účastníkov zo spolupracujúcich krajín. Na aktivitách klubu sa môžu zúčastňovať rodinný príslušníci členov klubu. Členovia klubu s rodinami sa môžu zúčastňovať zahraničných akcií, na ktoré bude náš klub pozvaný.

Preto som presvedčený, že členstvo v našom klube prispeje k obohateniu využívania voľného času a v neposlednom rade získajú nekonečné množstvo možností nadviazať priateľské vzťahy s príslušníkmi iných ozbrojených zložiek v Európe a tiež získať možnosti spoznávať iné kultúry.

František Laskovič, prezident