Zúčastnili sme sa darcovskej akcie Starostovská motorkárska kvapka krvi v Lúčnici nad Žitavou.

Tags: