24.Septembra 2022 sa uskutočnil kongres IPA slovenskej sekcie aj za účasti MKP SR a Knight Riders LE MC.

Tags: