Dňa 8. júna 2024 pri príležitosti 30 výročia IPA – Slovenská sekcia, nadobudlo účinnosť Memorandum o spolupráci medzi International Police Association (IPA) – Slovenskou sekciou a Motorovým klubom Polície Slovenskej republiky podpísané Ing. Jánom Ignatákom – prezidentom Slovenskej sekcie IPA a Františkom Laskovičom – prezidentom Motorového klubu Polície Slovenskej republiky.

Cieľom memoranda je vymedziť všeobecný rámec spolupráce medzi zmluvnými stranami v oblasti rozvíjania vzdelávacích, sociálnych, kultúrnych, športových a spoločensky prospešných aktivít.

Tags: