Iniciatíva o.z. MKP SR by neexistovala bez dobrovoľného nasadenia niekoľkých ľudí, ktorí jej vo svojom voľnom čase venujú svoj čas.

Do poznámky pre príjemcu uveďte: DAR

číslo účtu o.z. MKP SR vo formáte IBAN: SK75 3100 0000 0040 0122 3706
alebo si naskenujte QR kód: