Navždy nás opustil Peter Laskovič, mimoriadny člen Motorového klubu Polície Slovenskej republiky.

Úprimnú sústrasť rodine a pozostalým.

Česť jeho pamiatke.

Tags: