V dňoch 15-18.júna 2023 sa uskutoční kongres Knight Riders v Poľsku za účasti členov Slovenskej sekcie Knight Riders a MKP-SR.

Tags: